via radio


Via radio blir første single ut. Fredag 29. april 2022.

Hva med gamle relasjoner man ikke har holdt vedlike. Skal man ta opp igjen kontakten? Er det for sent?